PROJEKTDOKUMENT

Dokument för BIOGAS3-projektet:

  SAMMANFATTNING

Detta dokument ger en beskrivning av projektet, dess verksamheter, målsättningar, resultat och det konsortium som ska utveckla BIOGAS3.

Mer
     
  PRESSMEDDELANDEN

Följ kungörelser för BIOGAS3 i den lokala pressen eller i europeisk press. 

Mer
     
  PUBLIKA RAPPORTER

Huvudrapporter från BIOGAS3-projektet.

- Report on the webinars (EN)
- Report small-scale AD in agro-food companies: potential and barriers (EN)
- Training materials for Workshops and Webinars (EN)
- Report of the workshops and visit tours (EN)
- Report on the face to face activities (EN)
- Report on the communication to policy makers
- Report on the EU dissemination
- Report on presentations in national events (EN)
- Video of the project

- Report on the online trainings
- Publications
- Report on press releases
- Final conference report
- Report of the Face to Face Trainings

- European legislative and financial framework for the implementation of small-scale biogas plants in agro-food & beverage companies

 1. European legislative and financial framework (EN)
 2. European legislative and financial framework (ES)
 3. European legislative and financial framework (IT)
 4. European legislative and financial framework (FR)
 5. European legislative and financial framework (PL)
 6. European legislative and financial framework (DE)
 7. European legislative and financial framework (SW)

- Handbook: small-scale business collaboration models

 1. Handbook: small-scale business collaboration models (EN)
 2. Handbook: small-scale business collaboration models (ES)
 3. Handbook: small-scale business collaboration models (IT)
 4. Handbook: small-scale business collaboration models (FR)
 5. Handbook: small-scale business collaboration models (PL)
 6. Handbook: small-scale business collaboration models (DE)
 7. Handbook: small-scale business collaboration models (SW)

- smallBIOGAS software tool (link)

- Usage guide to use the software and interpret the results

 1. Usage guide to use the software and interpret the results (EN)
 2. Usage guide to use the software and interpret the results (ES)
 3. Usage guide to use the software and interpret the results (IT)
 4. Usage guide to use the software and interpret the results (FR)
 5. Usage guide to use the software and interpret the results (PL)
 6. Usage guide to use the software and interpret the results (DE)
 7. Usage guide to use the software and interpret the results (SW)

- Application of the software to 3 pilot case studies per country

 1. Spain
 2. Italy
 3. France
 4. Poland
 5. Germany
 6. Sweden
 7. Ireland

- Handbook of small-scale AD technology model

 1. Handbook of small-scale AD technology model (EN)
 2. Handbook of small-scale AD technology model (ES)
 3. Handbook of small-scale AD technology model (IT)
 4. Handbook of small-scale AD technology model (FR)
 5. Handbook of small-scale AD technology model (PL)
 6. Handbook of small-scale AD technology model (DE)
 7. Handbook of small-scale AD technology model (SW)
 8. Additional Annex I Handbook

- Leaflet of the project

 1. Leaflet BIOGAS3 (EN)
 2. Leaflet BIOGAS3 (ES)
 3. Leaflet BIOGAS3 (IT)
 4. Leaflet BIOGAS3 (FR)
 5. Leaflet BIOGAS3 (PL)
 6. Leaflet BIOGAS3 (DE)
 7. Leaflet BIOGAS3 (SW)

- Final publishable report

 1. Final report (EN)
 2. Final report (ES)
 3. Final report (IT)
 4. Final report (FR)
 5. Final report (PL)
 6. Final report (DE)
 7. Final report (SW)

- Final brochure of the project

 1. Final brochure (EN)
 2. Final brochure (ES)
 3. Final brochure (IT)
 4. Final brochure (FR)
 5. Final brochure (PL)
 6. Final brochure (DE)
 7. Final brochure (SW)


     

BIOGAS3 PROJECT - Hållbar småskalig biogas från livsmedels- och jordbruksavfall till energisjälvförsörjning inom IEE-programmet

Författarna har ensamma ansvaret för innehållet på denna [webbsida, publikation, etc.]. Det speglar inte nödvändigvis EU:s åsikter. Varken EACI eller Europakommissionen kan hållas ansvariga för någon form av användning av information som erhållits däruti.

 


@BIOGAS3project