FONDPROGRAM

BIOGAS3 kommer att identifiera och utvärdera olika befintliga legislativa och ekonomiska ramverk på Europanivå och i varje deltagarland, för att kunna identifiera fördelaktiga strategier för implementation av småskalig biogasproduktion från livsmedels- och jordbrukssektorn till energisjälvförsörjning.

Allteftersom projektet framskrider kommer vi att publicera resultaten i den här sektionen.

European legislative and financial framework for the implementation of small-scale biogas plants in agro-food & beverage companies:

  1. European legislative and financial framework (EN)
  2. European legislative and financial framework (ES)
  3. European legislative and financial framework (IT)
  4. European legislative and financial framework (FR)
  5. European legislative and financial framework (PL)
  6. European legislative and financial framework (DE)
  7. European legislative and financial framework (SW)

BIOGAS3 PROJECT - Hållbar småskalig biogas från livsmedels- och jordbruksavfall till energisjälvförsörjning inom IEE-programmet

Författarna har ensamma ansvaret för innehållet på denna [webbsida, publikation, etc.]. Det speglar inte nödvändigvis EU:s åsikter. Varken EACI eller Europakommissionen kan hållas ansvariga för någon form av användning av information som erhållits däruti.

 


@BIOGAS3project