FRAMGÅNGSHISTORIER

BIOGAS3 kommer att identifiera och analysera olika framgångshistorier med hänvisning till tillämpningen av affärssamarbetsmodellerna, för att få fram fördelarna, nackdelarna och de icke-tekniska hindren som projekten belyst.

Denna analys kommer att ge utrymme för att lära sig av andras erfarenheter och bidra med nya lösningar för att ta sig förbi icke-tekniska hinder. Framgångshistorierna från olika affärssamarbetsmodeller, som har konstruerat småskaliga biogasinstallationer för behandling av olika avfall, i synnerhet livsmedels- och jordbruksavfall, kan bli ett viktigt hjälpverktyg.

Allteftersom projektet framskrider kommer vi att publicera resultaten i den här sektionen:

1. Sustainable small-scale biogas production from agro-food waste for energy self-sufficiency - video biogas3
2. Pig manure and used cooking oil for heat, power and odour reduced fertiliser
3. Slutrapport
BIOGAS3 PROJECT - Hållbar småskalig biogas från livsmedels- och jordbruksavfall till energisjälvförsörjning inom IEE-programmet

Författarna har ensamma ansvaret för innehållet på denna [webbsida, publikation, etc.]. Det speglar inte nödvändigvis EU:s åsikter. Varken EACI eller Europakommissionen kan hållas ansvariga för någon form av användning av information som erhållits däruti.

 


@BIOGAS3project