BIOGAS3 ? KIM JESTEŚMY? KONTAKT SMALLBIOGAS

BIOGAS3 stawia sobie za cel promowanie zrównoważonej, małoskalowej produkcji energii odnawialnej...(WIĘCEJ)

- Raport Knocowy do Publikacji

BIOGAS3project jest rozwijany przez konsorcjum firm i ośrodków badawczych...(WIĘCEJ) Więcej informacji na temat celów BIOGAS3project, korzyści, oczekiwanych wyników, itp ... Możesz skontaktować się z... (WIĘCEJ) Smallbiogas to aplikacja, który pozwala na ocenę możliwości produkcji biogazu na małą skalę w przemyśle spożywczym ...(WIĘCEJ)

BIOGAS3 PROJECT - Zrównoważona małoskalowa produkcja biogazu z odpadów przemysłu rolno-spożywczego dla osiągnięcia samowystarczalności energetycznej Program Inteligentna Energia - Europa

Wyłączna odpowiedzialność za treść niniejszej [strony internetowej, publikacji, itp.] spoczywa na autorach. Niekoniecznie odzwierciedla ona stanowisko Unii Europejskiej. Agencja Wykonawcza ds. Konkurencyjności i Innowacyjności (EACI) ani Komisja Europejska nie ponoszą odpowiedzialności za wykorzystanie w jakiejkolwiek formie zamieszczonych tutaj informacji.

 


@BIOGAS3project


Utilizamos cookies propias y de terceros, analizando sus hábitos de navegación en nuestra página web, con la finalidad de garantizar la calidad, seguridad y mejora de los servicios ofrecidos a través de la misma. En los casos en que el usuario no manifieste expresamente si acepta o no la instalación de las cookies, pero continúe utilizando nuestra página web, se entenderá que éste ha dado su consentimiento, informándole expresamente de la posibilidad de bloquear o eliminar las cookies instaladas en su equipo mediante la configuración de las opciones del navegador. Puede obtener más información a este respecto consultando nuestra Política de cookies
Política de cookies