KONTAKTA OSS

Om du vill ha mer information om BIOGAS3-projektet, vänligen kontakta:
PROJECT COORDINATOR  
ainia centro tecnológico
Andrés Pascual - coordinador proyecto Lo2x   Paz Gomez
Avdelningen för miljö, bioenergi och industrihygien.
ainia - centro tecnológico (ainia in Google Maps)
Tel.:
+34 961 366 090
E-mail: pgomez@ainia.es
Website: http://www.ainia.es
LinkedIn:

Agricultural Engineer by the Polytechnic University of Valencia. I am working since 2008 in the field of biomethanation of agro-industrial waste through anaerobic co-digestion.
Currently, I am working in the Department of Environment, Bioenergy and Industrial Hygiene of ainia Technology Centre as project manager of R&D and technological assistance projects.
I work together with the companies to optimise the energy yield of biogas plant with co-digestion or pre-treatments approaches.

I am interested in the new developments related to biogas production, such us biomethane and biohydrogen production, or the use of biomethane as vehicle fuel.BIOGAS3 PROJECT - Hållbar småskalig biogas från livsmedels- och jordbruksavfall till energisjälvförsörjning inom IEE-programmet

Författarna har ensamma ansvaret för innehållet på denna [webbsida, publikation, etc.]. Det speglar inte nödvändigvis EU:s åsikter. Varken EACI eller Europakommissionen kan hållas ansvariga för någon form av användning av information som erhållits däruti.

 


@BIOGAS3project