AFFÄRSMODELLER

En affärssamarbetsmodell är ett förbund mellan två eller flera organisationer, vilka etablerar en slags formel för att dela tekniska, kommersiella och ekonomiska resurser med målsättningen att uppnå konkurrensmässiga eller operativa fördelar.
Beroende på de ekonomiska och finansiella förutsättningarna i respektive land, t.ex. politik kring stöd till förnybar energi, kommer de bästa affärssamarbetsmodellerna vara olika.
De utformade affärssamarbetsmodellerna kommer att svara mot målgruppens behov, vilka identifierats för respektive land. Till exempel, om projektfinanseringen befinns vara ett av huvudhindren, kommer biogasanläggningsproducenter eller finansväsen som är angelägna om att medverka som finansieringspartners tas med i affärssamarbetsmodellerna. Om den kritiska faktorn är tillgång på kosubstrat, kommer kosubstratsleverantörerna likaså anses som en del av modellen.

Om tillstånd/tillståndsprocesser identifieras som begränsande, kommer särskild information kring detta övervägas.

Handbook: small-scale business collaboration models

  1. Handbook: small-scale business collaboration models (EN)
  2. Handbook: small-scale business collaboration models (ES)
  3. Handbook: small-scale business collaboration models (IT)
  4. Handbook: small-scale business collaboration models (FR)
  5. Handbook: small-scale business collaboration models (PL)
  6. Handbook: small-scale business collaboration models (DE)
  7. Handbook: small-scale business collaboration models (SW)
BIOGAS3 PROJECT - Hållbar småskalig biogas från livsmedels- och jordbruksavfall till energisjälvförsörjning inom IEE-programmet

Författarna har ensamma ansvaret för innehållet på denna [webbsida, publikation, etc.]. Det speglar inte nödvändigvis EU:s åsikter. Varken EACI eller Europakommissionen kan hållas ansvariga för någon form av användning av information som erhållits däruti.

 


@BIOGAS3project