DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Dokumenty powiązane z projektem BIOGAS3:

  STRESZCZENIE

Zawiera opis projektu BIOGAS3, związanych z nim zadań i celów oraz jego wyników, a także informacje na temat realizującego go konsorcjum.

More info

     
  INFORMACJE PRASOWE

Można tu śledzić artykuły na temat projektu BIOGAS3, opublikowane w lokalnej i europejskiej prasie 

More info

     
  UDOSTĘPNIANE PUBLICZNIE WYNIKI

Najważniejsze informacje, dotyczące wyników projektu BIOGAS3, podawane do wiadomości publicznej

- Report on the webinars (EN)
- Report small-scale AD in agro-food companies: potential and barriers (EN)
- Training materials for Workshops and Webinars (EN)
- Report of the workshops and visit tours (EN)
- Report on the face to face activities (EN)
- Report on the communication to policy makers
- Report on the EU dissemination
- Report on presentations in national events (EN)
- Video of the project

- Report on the online trainings
- Publications
- Report on press releases
- Final conference report
- Report of the Face to Face Trainings

- European legislative and financial framework for the implementation of small-scale biogas plants in agro-food & beverage companies

 1. European legislative and financial framework (EN)
 2. European legislative and financial framework (ES)
 3. European legislative and financial framework (IT)
 4. European legislative and financial framework (FR)
 5. European legislative and financial framework (PL)
 6. European legislative and financial framework (DE)
 7. European legislative and financial framework (SW)

- Handbook: small-scale business collaboration models

 1. Handbook: small-scale business collaboration models (EN)
 2. Handbook: small-scale business collaboration models (ES)
 3. Handbook: small-scale business collaboration models (IT)
 4. Handbook: small-scale business collaboration models (FR)
 5. Handbook: small-scale business collaboration models (PL)
 6. Handbook: small-scale business collaboration models (DE)
 7. Handbook: small-scale business collaboration models (SW)

- smallBIOGAS software tool (link)

- Usage guide to use the software and interpret the results

 1. Usage guide to use the software and interpret the results (EN)
 2. Usage guide to use the software and interpret the results (ES)
 3. Usage guide to use the software and interpret the results (IT)
 4. Usage guide to use the software and interpret the results (FR)
 5. Usage guide to use the software and interpret the results (PL)
 6. Usage guide to use the software and interpret the results (DE)
 7. Usage guide to use the software and interpret the results (SW)

- Application of the software to 3 pilot case studies per country

 1. Spain
 2. Italy
 3. France
 4. Poland
 5. Germany
 6. Sweden
 7. Ireland

- Handbook of small-scale AD technology model

 1. Handbook of small-scale AD technology model (EN)
 2. Handbook of small-scale AD technology model (ES)
 3. Handbook of small-scale AD technology model (IT)
 4. Handbook of small-scale AD technology model (FR)
 5. Handbook of small-scale AD technology model (PL)
 6. Handbook of small-scale AD technology model (DE)
 7. Handbook of small-scale AD technology model (SW)
 8. Additional Annex I Handbook

- Leaflet of the project

 1. Leaflet BIOGAS3 (EN)
 2. Leaflet BIOGAS3 (ES)
 3. Leaflet BIOGAS3 (IT)
 4. Leaflet BIOGAS3 (FR)
 5. Leaflet BIOGAS3 (PL)
 6. Leaflet BIOGAS3 (DE)
 7. Leaflet BIOGAS3 (SW)

- Final publishable report

 1. Final report (EN)
 2. Final report (ES)
 3. Final report (IT)
 4. Final report (FR)
 5. Final report (PL)
 6. Final report (DE)
 7. Final report (SW)

- Final brochure of the project

 1. Final brochure (EN)
 2. Final brochure (ES)
 3. Final brochure (IT)
 4. Final brochure (FR)
 5. Final brochure (PL)
 6. Final brochure (DE)
 7. Final brochure (SW)


     

BIOGAS3 PROJECT - Zrównoważona małoskalowa produkcja biogazu z odpadów przemysłu rolno-spożywczego dla osiągnięcia samowystarczalności energetycznej Program Inteligentna Energia - Europa

Wyłączna odpowiedzialność za treść niniejszej [strony internetowej, publikacji, itp.] spoczywa na autorach. Niekoniecznie odzwierciedla ona stanowisko Unii Europejskiej. Agencja Wykonawcza ds. Konkurencyjności i Innowacyjności (EACI) ani Komisja Europejska nie ponoszą odpowiedzialności za wykorzystanie w jakiejkolwiek formie zamieszczonych tutaj informacji.

 


@BIOGAS3project