KONTAKT

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat projektu BIOGAS3, prosimy o kontakt na adres:

PROJECT COORDINATOR  
ainia centro tecnológico
Andrés Pascual - coordinador proyecto Lo2x   Paz Gomez
Wydział ds. Środowiska, Bioenergii i Higieny Przemysłowej
ainia - centro tecnológico (ainia in Google Maps)
Tel.:
+34 961 366 090
E-mail: pgomez@ainia.es
Website: http://www.ainia.es
LinkedIn:

Agricultural Engineer by the Polytechnic University of Valencia. I am working since 2008 in the field of biomethanation of agro-industrial waste through anaerobic co-digestion.
Currently, I am working in the Department of Environment, Bioenergy and Industrial Hygiene of ainia Technology Centre as project manager of R&D and technological assistance projects.
I work together with the companies to optimise the energy yield of biogas plant with co-digestion or pre-treatments approaches.

I am interested in the new developments related to biogas production, such us biomethane and biohydrogen production, or the use of biomethane as vehicle fuel.
BIOGAS3 PROJECT - Zrównoważona małoskalowa produkcja biogazu z odpadów przemysłu rolno-spożywczego dla osiągnięcia samowystarczalności energetycznej Program Inteligentna Energia - Europa

Wyłączna odpowiedzialność za treść niniejszej [strony internetowej, publikacji, itp.] spoczywa na autorach. Niekoniecznie odzwierciedla ona stanowisko Unii Europejskiej. Agencja Wykonawcza ds. Konkurencyjności i Innowacyjności (EACI) ani Komisja Europejska nie ponoszą odpowiedzialności za wykorzystanie w jakiejkolwiek formie zamieszczonych tutaj informacji.

 


@BIOGAS3project